ดอททีเอช (.th) คืออะไร

ชื่อโดเทนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเดนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรือ Country - Code Top - Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่งมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหนับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล ดอททีเอช (.th) 

ข้อดีของ .th

ได้ชื่อโดเมน .ไทย ฟรี

จดโดเมน คลิกที่นี่ https://register.dotarai.com/ 


อ้างอิง : https://www.thnic.or.th/cctld_th/