เทคนิคการจำด้วยเสียงเพลง

เรามาเอาความรู้ชีววิทยา มาใส่ในเพลงเพื่อให้ทุกคนสามารถจดจำเนื้อหาได้ และสนุกไปด้วย

เพลง ไม่รู้จัก DNA ไม่รู้จัก RNA ได้ยังไง๊

ออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566

ใช้สำหรับเรียนเนื้อหา การจำลอง DNA และการสร้างโปรตีน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4