นายพิสิษฐ์ สายตา (ครูต้น)

ปัจจุบัน : ครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

สอนรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

เกียรตินิยมอันดับที่ 1 (2563) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. 2563 อันดับที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ประสบการณ์สอน

โรงเรียนกวดวิชาปทุมทอง 2560 - 2563

บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 2563 - ปัจจุบัน

เจ้าของเพจ Inbiology 

วิทยากรปฏิบัติการ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ชีววิทยา